Röviden a VM-ről

A VM eljárás a menedzsment munka során maximalizálja a szervezet teljesítményét úgy, hogy közben

  • motiválja az embereket,
  • fejleszti a képességeket,
  • fejleszti az együttműködést,
  • innovációt folytat.

Mindehhez módszertani segítséget és tudást biztosít.

Minden Value Management ügyfél szeretné, hogy valódi értéket kapjon a tanácsadás során. A konkrét érték kritériumokat a munka tervezése során megfelelően kell megállapítani és egy jól meghatározott folyamatban rögzíteni.

A Value Management alkalmazásával a téma olyan strukturált megközelítése történik, amely meghatározza az ügyfél számára az adott témában az értéket, és ezen igény létrehozásával egyértelmű konszenzus születik a projekt célkitűzéseiről, és hogy azokat mi módon lehet elérni. Az így elindított projekt esetében elengedhetetlen a funkciók és/vagy a teljesítmény rendszeres vizsgálata a legjobb ár-érték arány kidolgozása érdekében. A munka során kidolgozásra kerül egy átfogó kép a projekt funkcióiról és költségekeiről.

A Value Management biztosítja az elemzési eszközöket és technikákat, amelyek nagyban segítik az ügyfeleket és a tervező csapatokat, hogy javaslataikat fontossági sorrend szerint fogalmazzák meg.

A Value Management általánosságban az alábbi három fő fázispokra koncentrál kiemelten.

1. Az érték hierarchia kialakítása.
Az érték hierarchia módszer az elsődleges projekt célkitűzéseket veszi figyelembe és kezeli kiemelten úgy, hogy minden egyes részcél elérést szolgáló eszköznek a fő cél elérését kell szolgálnia.

2. Az érték funkcionális fejlesztése.
Ez a folyamatszakasz magában foglalja a célok és részcélok súlyozását úgy, hogy az érték prioritásokat ütközteti az igények alapján a projektben. A prioritások csoport konszenzussal alakulnak ki a workshop ideje alatt.

3. Döntési mátrix kidolgozása, fejlesztése.
Miután a különböző projekt célkitűzéseinek és részcélok súlyozása ismert, el kell dönteni, hogy melyik opció biztosítja a legjobb ár-érték arányt a kitűzött célok ismeretében.


A Value Management folyamata:
(ábra)

A Value Management alkalmazása a legegyszerűbb projekttől a bonyolult projektekig terjedhet, így időigénye általában 1-12 nap, de több team indításakor, egészen komplex célok elérésére indított munka 2-3 hónapot is igénybe vehet.